presernova

potrceva

Obrazec za spremembo lastništva stanovanja
– PDF dokument

Obrazec za spremembo števila oseb v stanovanju
– PDF dokument

Pooblastilo za direktno obremenitev

– Trajnik

 

Save